Skip to content

Smart consulting

Empresa i administració pública

SERVEIS PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Acompanyem les Administracions a convertir-se en Ciutats i Territoris intel·ligents procurant un entorn més sa i ecològic per als seus ciutadans.

Smart enviroment:
Smart mobility:
Smart governance:
Smart economy:
Smart people:
Smart living:

Medi Ambient Urbà, Gestió de Residus, Energia i Aigua.

Accessibilitat, Infraestructures Viàries, Transport i Trànsit urbà, Connectivitat TIC i Estacionament.

Informació geogràfica de la Ciutat, Administració Digital, Planificació Estratègica, Transparència i Participació.

Turisme, Consum, Empresa Digital, Comerç i Negocis, Ecosistema d’Innovació, Ocupació i Emprenedoria.

Col·laboració Ciutadana i Inclusió Digital.

Salut, Educació, Cultura i Oci, Afers Socials, Seguretat i Emergències, Urbanisme i Habitatge, Infraestructures Públiques i Equipament Urbà.

Tipus de serveis:

A la Ciutat: Infraestructures o Serveis destinats a el conjunt de la Ciutat i els seus espais públics (millora i gestió dels mateixos) Atenció i relació amb els ciutadans: Facilitar la interacció dels Ciutadans i Empreses amb l’Administració Local i Serveis Municipals. Suport a una Ciutat Intel·ligent: Actius, Recursos o Serveis que dinamitzen el desenvolupament d’una Smart City.

serveis a empreses

Ajudem a les Empreses a què contribueixin de manera activa a la millora social, econòmica i ambiental. Àrees de gestió:

GOVERN: Política de Responsabilitat Social, Codi de Conducta, Comitè de Responsabilitat Social, Gestió de Riscos, Pla de Responsabilitat Social, Relació amb Grups d’Interès, Política Anticorrupció, Auditoria Interna, Revisió Direcció i millora contínua, Divulgació i Informació no Financera.

PERSONES QUE INTEGREN L’ORGANITZACIÓ: Drets Humans, Igualtat d’Oportunitats i no Discriminació, Gestió de la Diversitat i Inclusió, Conciliació vida personal, familiar i laboral, Disseny i Estructura de l’Organització, Seguiment de Clima Laboral, Salut i Benestar a la feina , Formació i Foment de l’ocupabilitat, Reestructuració responsable.

CLIENTS: Innovació Responsable, Qualitat i Excel·lència, Informació responsable dels Productes i Serveis, Accés a Productes i Serveis, Publicitat i Màrqueting responsable, Consum responsable.

PROVEÏDORS I CADENA DE SUBMINISTRAMENT: Compres responsables, Sistemes d’Avaluació, Homologació de Proveïdors, Foment de bones pràctiques i mesures de suport i millora.

ENTORN SOCIAL I IMPACTE A LA COMUNITAT: Mesura i Avaluació de l’impacte social, Inversió en la Comunitat.

ENTORN AMBIENTAL: Identificació d’Activitats i Impactes Ambientals, Programa de Gestió Ambiental, Pla de Riscos Ambientals, Estratègies davant el Canvi Climàtic.

INVERSORS: Bon Govern, Propietat i Gestió, Transparència de la Informació.

COMPETÈNCIA: Competència Leal, Cooperació i Aliances.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Compliment de la Legislació i Normativa, Fiscalitat Responsable, Col·laboració i Aliances Públic-Privades.

0
Empresas evaluades en sostenibilitat
0
Projectes de col·laboració en smart cities