1. DADES DE L’EMPRESA
En compliment de larticle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, sexposen les dades identificatives de lempresa.

Nom / Denominació Social:

CSV GREEN CONSULTING S L

CIF: B10965697

Domicili Social: Carrer Loreto, n 42 planta 5, porta 4, 08029 Barcelona

Adreça de correu electrònic: csv@csvsmart.com

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan a través de la nostra web, al formulari de contacte marca la casella corresponent, oa través de correu electrònic, ens envia dades de caràcter personal, ens està autoritzant que incorporem aquestes dades a un fitxer propietat de CSV GREEN CONSULTING S.L., proveïda de CIF B10965697, amb domicili a (08014) Barcelona.

De conformitat amb l’art.13 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, us informem que les vostres dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent i aniran destinades únicament a facilitar-vos informació sobre els productes que s’ajusten a les vostres necessitats en funció de la petició que ens feu a través del formulari de contacte. CSV GREEN CONSULTING recull les vostres dades de caràcter personal perquè són necessàries per contractar els nostres productes. CSV GREEN CONSULTING es compromet a mantenir el caràcter confidencial de les dades de caràcter personal que recull adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats. Les vostres dades no seran destinades a tercers, únicament formaran part d’un fitxer intern de CSV GREEN CONSULTING, formant part dels nostres arxius un cop finalitzat el negoci jurídic durant un termini màxim de 5 anys, en tot cas amb finalitats estadístiques i comercials a fi de oferir nous productes. Vostè en tot moment, podrà sol·licitar a CSV GREEN CONSULTING l’accés, la rectificació, oposició o supressió de les dades esmentades, mitjançant escrit dirigit a CSV GREEN CONSULTING, Carrer Loreto, n 42, planta 5xxxx, 08014 Barcelona. Així mateix, us informem que en el cas que entengueu que el tractament de dades per part de CSV GREEN CONSULTING no ha estat lleial o transparent, o no s’ha complert amb el que indica aquest apartat, teniu dret a presentar una reclamació davant Agència Espanyola de Protecció de dades.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en nom de l’empresa estan protegits per la legislació espanyola i les legislacions internacionals sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de CSV GREEN CONSULTING, llevat que siguin propietat de terceres parts i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, la seva difusió, ni la seva modificació o transformació, ni altres drets reconeguts legalment al titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Els drets d’imatges d’obres audiovisuals o logotips que siguin de terceres parts només s’han utilitzat amb finalitats il·lustratives.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l’ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per CSV GREEN CONSULTING.

CSV GREEN CONSULTING vetllarà pel compliment de les condicions anteriors com per la utilització deguda dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

4. VARIS
A. CSV GREEN CONSULTING, utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits fitxers que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seva. Les galetes que utilitzem no poden llegir dades del vostre ordinador ni llegir les galetes que hi hagi al vostre ordinador.

Quan l’usuari es trobe navegant per la pàgina web de CSV GREEN CONSULTING, el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del vostre ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com a informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

Si ho desitgeu podeu configurar el vostre navegador de manera que us avisi a la pantalla si rebreu una galeta. L’usuari pot configurar el vostre ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web de l’empresa.

B. CSV GREEN CONSULTING, podrà modificar, sense avís previ, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

C. CSV GREEN CONSULTING, es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web de nom de l’empresa, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Nom de l’empresa, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

D. CSV GREEN CONSULTING es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS de nom de l’empresa, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, així com l’exercici de les tasques dinformació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb lempresa.

E. CSV GREEN CONSULTING no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en accedir al lloc web de l’empresa i/o en l’ús de les informacions contingudes en aquest.

F. CSV GREEN CONSULTING no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni estan sota el control de CSV GREEN CONSULTING; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que es puguin derivar de la informació esmentada.

G. CSV GREEN CONSULTING no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin al Web-Site de l’empresa. Tampoc no es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a què es pugui accedir des de web de l’empresa.

H. CSV GREEN CONSULTING no es responsabilitza dels virus que tinguin l’origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Active X), generats amb la finalitat de obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

I. En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web de l’empresa.